Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 10/2018 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 9 lipca 2018 r., liczba podpisanych w czerwcu umów na zwrot podatku wyniosła 2 302 dla klientów z Polski i 450 dla klientów z Rumunii. W czerwcu 2017 r. liczby te wynosiły odpowiednio 2 223 i 193. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 539 dla klientów z Polski oraz 80 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 539 i 20.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.