Euro-Tax.pl – sukces oferty prywatnej Styczeń 22, 2010

Euro-Tax.pl S.A. sprzedała 10,5% akcji o wartości 2,9 mln PLN w ramach przeprowadzonej oferty prywatnej. Ponad 60% akcji spółki trafi do inwestorów finansowych. Pozostałą część, po w sumie 64% redukcji nabyli inwestorzy indywidualni.

Całość oferty spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony rynku.
Euro-Tax.pl S.A. prowadzi działalność w zakresie zwrotu podatków nadpłaconych przez osoby pracujące za granicą.

Wartość odzyskanych przez Euro-Tax.pl podatków od początku 2006 roku sięgnęła już ponad 100 mln PLN, w tym ponad 50 mln PLN w 2009 roku. Spółka zadebiutuje na rynku NewConnect w styczniu 2010 roku.

Spółka w okresie od 2 do 30 listopada przeprowadziła sprzedaż akcji w ramach oferty prywatnej oraz zebrała od inwestorów deklaracje na potrzeby book buildingu. Cena została ustalona 2 grudnia. Już na etapie deklaracji, Oferent zastosował 30% redukcję. Inwestorzy wpłacili pieniądze 8 grudnia, a 12 grudnia zakończył się proces oferty prywatnej.

Następnie, po bisko 50% redukcji w stosunku do przesłanych wpłat, zwrócono nadpłacone pieniądze. Oferta dotyczyła wyłącznie sprzedaży 525.000 istniejących akcji, stanowiących 10,5% wartości Euro-Tax.pl S.A.

- Na tak wysoką popularność naszej oferty wpłynął szereg czynników – efektywny model biznesowy oparty o e-usługę, nisza rynkowa, bardzo wysoka rentowność, doświadczony i zmotywowany zespół menedżerski oraz atrakcyjna wycena. Dużą rolę odegrał również nasz potencjał wzrostu. Zgodnie z założeniami, popyt na akcje był wyższy niż przedstawiana oferta i konieczne było przeprowadzenie sporej redukcji. Cena została ustalona w procesie book buildingu, w którym decydującą rolę odegrali inwestorzy finansowi. Staraliśmy się zachować odpowiednie proporcję pomiędzy inwestorami finansowymi i indywidualnymi tak, aby spółka posiadał płynność na NewConnect – mówi Andrzej Jasieniecki, Wiceprezes Zarządu Euro-Tax.pl S.A.

Ostatecznie w ofercie wzięło udział ponad 40 inwestorów, w tym 2 inwestorów finansowych którzy objęli ponad 60 % oferty. Cena sprzedaży akcji została ustalona na 5,5 PLN za akcję.

- Bardzo ważne dla Nas jest zainteresowanie inwestorów finansowych. Wiemy, że zaangażowanie w oferty akcji istniejących, jak i inwestowanie w spółki notowane na rynku NewConnect, nie jest wśród nich częstą praktyką. Rozumiemy związaną z tym dodatkową odpowiedzialność za realizowanie i poprawianie wyników. Już dzisiaj wykonaliśmy plan na cały 2009 rok i koncentrujemy się na kolejnych okresach. Wyzwaniem dla nas jest wykorzystanie ogromnego potencjału, który posiada rynek migracji zarobkowej – 2 mln Polaków pracujących za granicą każdego roku, którzy zarabiają ponad 30 mld EUR rocznie. W skali roku płacą oni kilka mld EUR podatków, które w wielu przypadkach można odzyskać – dodaje Adam Powiertowski, Prezes Zarządu.

Grupa Kapitałowa Euro-Tax.pl S.A. w 2009 roku zrealizuje zwroty podatków na łączną wartość około 50 mln PLN dla ponad 20 tys. klientów. Skonsolidowany zysk netto powinien przekroczyć poziom 2,2 mln PLN, który podany jest w prognozie Zarządu na 2009 rok. Za trzy kwartały 2009 roku skonsolidowany zysk netto wyniósł ponad 1,9 mln PLN.

- Duże zainteresowanie inwestorów ofertą Euro-Tax.pl S.A. świadczy o ich rosnącej wiedzy na temat NewConnect oraz umiejętności wychwytywania na tym rynku spółek naprawdę ciekawych i z rzeczywistym potencjałem dalszego wzrostu. Jestem przekonany, że obecność Euro-Tax.pl w Alternatywnym Systemie Obrotu spowoduje wzrost jej wartości, a tym samym zwiększenie wartości akcji posiadanych przez inwestorów, którzy wzięli udział w ofercie prywatnej – komentuje Marcin Duszyński, Prezes Zarządu Capital One Advisers, Autoryzowanego Doradcy Euro-Tax.pl S.A.

***
Grupa Kapitałowa Euro-Tax.pl działa na rynku związanym z emigracją zarobkową Polaków. Spółka działa w modelu commerce usług, pozyskując klientów przez internet oraz przeprowadza usługę zwrotu podatków jako e- usługa Usługi skierowane są do ok. 3 milionów osób, które legalnie pracowały w Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii lub USA w ciągu ostatnich pięciu lat lub są tam zatrudnione obecnie. Według szacunków Spółki łączna wartość podatków nadpłaconych przez Polaków w ww. krajach na przestrzeni ostatnich 5 lat przekracza kwotę 8 mld PLN, przy czym odzyskane dotychczas środki stanowią ok. 1/3 tej wartości (w ocenie Zarządu Emitenta, tak relatywnie niewielki współczynnik jest w głównej mierze spowodowany niską świadomością podatników). Od początku 2006 roku do listopada 2009 roku Grupa Kapitałowa obsłużyła ponad 40,8 tys. klientów i dokonała zwrotu ponad 101,3 mln PLN nadpłaconych podatków. W 2009 roku Grupa Kapitałowa Euro-Tax.pl planuje pozyskać ponad 30 tys. nowych klientów i dla 20 tys. klientów przeprowadzić zwrot podatków na łączną kwotę ponad 50 mln PLN.”

***
Capital One Advisers (www.capitalone.pl) działa na rynku od 2002 roku, specjalizując się w transakcjach kapitałowych – obsłudze przejęć i sprzedaży przedsiębiorstw, emisjach z udziałem funduszy private equity, organizacji kompleksowego finansowania dłużnego oraz pełnym doradztwie w niepublicznych i publicznych ofertach papierów wartościowych. Od 2007 roku Capital One Advisers Sp. z o.o. posiada status Autoryzowanego Doradcy NewConnect, na który wprowadził 7 spółek; brał również udział w tworzeniu prospektu i doradztwie 3 podmiotów, które zadebiutowały na GPW. W roku 2008 spółka dołączyła do organizacji M&A Europe, będąc jedynym przedstawicielem Polski. Począwszy od 2009 roku Capital One Advisers pełni funkcję Członka Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.